Rok v myšlienkach

NEW YORK TIMES uverejnil svoj 8. ročný rok v myšlienkach. Je to zbierka zaujímavých výskumných a politických zmien, ktoré sa stali v minulom roku. Zahŕňajú niekoľko projektov, ktoré sme v minulosti našli pozoruhodné. Na obrázku je uvedený vyššie je [Max Donalan] s výkonom generujúci kolennú ortézu. Vytvára energiu, keď vykonávate svetské denné aktivity. Ďalším výberom bol Brickley Engine. Má jedinečné usporiadanie piestu na zníženie trenia pre zvýšenú účinnosť. Zaujímali sme sa najmä o výskum, ktorý objavil Drone Pilots sa vyčerpali oveľa rýchlejšie ako piloti v reálnych lietadlách. Je pochybné, že tento problém “senzorickej izolácie” pôjde preč a čudujeme, aké ďalšie polia by sa mohli objaviť. Dokonca spomínajú [josh klein], s verningový stroj. Nájdete tu niečo, čo pite svoj záujem o rok myšlienok, aj keď je to forenzná pre DNA pre psovho hovoru.

[cez waxy]

Leave a Reply

Your email address will not be published.