Open Source PLC

v priemyselných aplikáciách, kontrolných relé, servoskách, solenoidov, ako aj podobné nie je len záležitosť zapojenia v Arduino, ako aj pripojenie v niektorých kódoch. Nie, pre dôveryhodnú operáciu budete potrebovať PLC – programovateľná logická regulátor – Automatizovať všetok svoj hardvér. PLC sú zvyčajne celkom nákladné kúsky hardvéru, ktoré viedli [warwick], aby sa zistili jeho vlastné. Vyvinuli dve verzie, jeden veľký, ako aj jeden malý, ktorý zvládne len o akomkoľvek type úlohy, ktoré sa na ne vyhodili.

Oba gadgets sú poháňané atmosférou ATMEL SAM7S ARM CHIP beží na 48 MHz. Menšie z dvoch gadgets má 10 digitálnych vstupov, 4 analógové vstupy, ako aj 8 digitálnych výstupov, ktoré sú schopné potopiť 200 ma. Väčšia PLC má 22 digitálnych ins, 6 analógov, ako aj 16 digitálnych výstupov. Oba tieto pomôcky majú tonu konektivity s USB, RS-232, ako aj porty RS-485

Nižšie môžete vidieť, že veľká PLC je využívaná ako skener čiarového kódu, ako aj ako podivný gadget s využitím stlačeného vzduchu na levitáciu lopty ping-pong. Rovnako je to demo menšieho PLC osvetlenia niektorých LED.

Leave a Reply

Your email address will not be published.